Privatumo politika

Views: 31

1. UAB “Mobilūs kompiuteriai”, įmonės kodas 300617734, registruotas buveinės adresas Kalvarijų g. 125, Vilnius, el. paštas: info@nesiojami.lt, tel. nr.: +370 5 2195763, duomenys tvarkomi VĮ Registrų centras (toliau – Nesiojami.lt), yra duomenų valdytojas pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 Lietuvoje.

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip Nesiojami.lt tvarko Jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Ši politika taikoma visų rūšių asmens duomenų, kuriuos Nesiojami.lt renka savo interneto puslapiuose, susirašinėjant elektroniniais laiškais.

Asmens duomenų rinkimas

2. Neatsižvelgiant į tai, iš kurios valstybės teritorijos Jūs galite naudotis Nesiojami.lt paslaugomis, tvarkant asmens duomenis laikomasi Naudojimo taisyklių. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

3. Savo internetinėje svetainėje renkame Jūsų asmens duomenis. Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis svetainės funkcijomis (pavyzdžiui, jeigu nenurodysite adreso, negalėsime pristatyti prekės).

3.1. Mes gauname ir saugome bet kokius duomenis, kuriuos mums sąmoningai pateikiate:

 • užduodami klausimą;
 • susikurdami savo paskyrą;
 • užsisakydami prekes;
 • ar kitaip įvesdami informaciją mūsų internetinėje svetainėje;

3.2. Jums gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:

 • elektroninio pašto adresas, 
 • vardas, pavardė, 
 • telefono numeris, 
 • adresas.

3.3. Nesiojami.lt informuoja, kad nurodydami savo elektroninio pašto adresą Jūs sutinkate, kad jis būtų įrašytas į duomenų bazę ir į jį iš internetinio puslapio Nesiojami.lt gali būti siunčiami pranešimai/priminimai apie pradėtus, bet nebaigtus prekių užsakymus.

4. Informuojame Jus, kad naudodamiesi Nesiojami.lt internetiniu puslapiu UAB “Mobilūs kompiuteriai” arba bet kuris tretysis asmuo, veikiantis Nesiojami.lt vardu, gali kaupti ir saugoti duomenis, leidžiančius stebėti ir tvarkyti šiuos duomenis:

4.1. bendrą apsilankymų internetinėse svetainėse skaičių;
4.2. kiekvienos konkrečios internetinės svetainės lankytojų skaičių;
4.3. Nesiojami.lt lankytojų interneto paslaugų teikėjų pavadinimus;
4.4. IP adresus;
4.5. kitus duomenis, kurių paskirtis yra sistemų administravimas, taip pat internetinės svetainės Nesiojami.lt naudojimo stebėjimas ir jo tobulinimo organizavimas.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

5. Nesiojami.lt tvarko asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • norminių aktų nustatytų teisinių įpareigojimų vykdymui;
 • teisėtų interesų užtikrinimui;
 • sutarties sudarymui ir vykdymui;
 • esant asmens duomenų subjekto sutikimui.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

6. Nesiojami.lt saugo asmens duomenis atitinkamais asmens duomenų tvarkymo tikslais pagal norminių teisės aktų reikalavimus tol, kol egzistuoja bent vienas iš šių kriterijų:

 • kol Nesiojami.lt norminių teisės aktų nustatyta tvarka gali realizuoti savo teisėtus interesus;
 • kol Nesiojami.lt turi teisinę pareigą saugoti šiuos duomenis pagal norminius teisės aktus;
 • kol galioja asmens duomenų subjekto sutikimas atitinkamai tvarkyti jo duomenis, jei nėra kito teisinio duomenų tvarkymo pagrindo.
 • jūsų paskyra yra saugoma 1 mėnesį, po 1 mėnesio jūsų paskyra yra trinama saugumo sumetimais.

Slapukai (ang. Cookies)

7. Slapukas – tai tekstinis failas, kuris, siekiant pagerinti internetinės svetainės darbą, įrašomas į svetainės lankytojo kompiuterio naršyklę, kai jis toje svetainėje lankosi. Išsaugoti slapukai leidžia mums identifikuoti Jūsų kompiuterį. Iš naujo apsilankius Nesiojami.lt interneto svetainėje ir naudojantis tik su slaptažodžiu prieinamais interneto svetainės puslapiais, slapukai leidžia išvengti pakartotinio duomenų įvedimo.

Kodėl Nesiojami.lt naudoja slapukus?

8. Nesiojami.lt naudoja slapukus šiais tikslais:

 • prisijungimo sesijos tvarkymui ir vartotojo autentifikavimui;
 • interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimui;
 • statistinių duomenų apie interneto svetainės lankytojų srautą (lankytojų skaičius, laiko, praleisto naršant interneto svetainėje, trukmė) gavimui;
 •  interneto svetainės efektyvumo didinimui.

9. Naudojant slapukus sukurtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Nesiojami.lt teisėtas interesas.

10. Nesiojami.lt nenaudoja slapukų lankytojų įpročiams sekti, todėl Nesiojami.lt informuoja apie slapukų naudojimą, bet pagal teisės aktų reikalavimus neprašo Jūsų sutikimo įrašyti slapukus.

11. Nesiojami.lt nesusieja lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau internetinės svetainės Nesiojami.lt lankytojas liks anonimiškas.

Trečiųjų asmenų slapukai

12. Nesiojami.lt interneto svetainėje gali būti trečiųjų asmenų slapukai, ypač “Google Analytics”. “Google Analytics” įrankį teikia “Google Inc.” (JAV bendrovė), kuri turi prieigą prie šio įrankio surinktų statistinių duomenų.

Prieiga prie Jūsų asmens duomenų ir kitos asmens duomenų subjekto teisės

13. Norėdami gauti informaciją apie Nesiojami.lt tvarkomus Jūsų asmens duomenis, turite pateikti:

 • rašytinį prašymą į UAB Mobilūs kompiuteriai biurą adresu Balčikonio g. 3 Vilniuje, pateikdami asmens tapatybės dokumentą.

14. Be teisės susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, duomenų subjektas taip pat turi teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti asmens duomenų tvarkymą, prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.

15. Nesiojami.lt bendrauja su asmens duomenų subjektu naudodamas duomenų subjekto nurodytą kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą).

16. Jei Jums atrodo, kad Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje yra pažeidžiamos, galite pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, Faks. (8 5) 261 9494, El. paštas ada@ada.lt).

Teisė atšaukti sutikimą

17. Jei asmens duomenų tvarkymas inicijuojamas ir vyksta su asmens duomenų subjekto sutikimu, asmens duomenų subjektas turi teisę jį atšaukti, išsiųsdamas sutikimo atšaukimą elektroniniu paštu adresu: info@nesiojami.lt

18. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, atliktam tuo metu, kai galiojo duomenų subjekto sutikimas. Sutikimo atšaukimas negali nutraukti duomenų tvarkymo, kuris atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais.

19. Vartotojas turi teisę ištrinti savo paskyrą, išsiųsdamas elektroninį laišką adresu: info@nesiojami.lt. Tokiu atveju lankytojo prašymas priimamas tik tuo atveju, jei siunčiamas iš to paties elektroninio pašto adreso, kurį naudojant buvo sukurta vartotojo paskyra.


Kontaktai

20. Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos, susisiekite su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu:
El. paštu: info@nesiojami.lt
Paštu: Balčikonio g. 3, Vilnius
Telefonu: +370 5 2195763

Kad užtikrintume sklandų svetainės veikimą ir galėtume pagerinti Jūsų naršymo patirtį, svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukų informaciją galite pakeisti naršyklės, kurią naudojate, nustatymuose. Daugiau apie slapukus skaitykite privatumo politikoje.